Formula 1 Anh 2024 | Qualifying và Practice 3 | BLV Người Hói | 6.7.24